Курсове по 3D Studio Max Design - моделиране и визуализация

Slavkova, 3D Studio Max Design

Овладяването на чудесните възможности на 3D Studio Max ще Ви позволи да ги прилагате в най-разнообразни аспекти – моделиране на всичко от заобикалящия ни свят: интериорни предмети, архитектурни обекти и човешки фигури. Нашите курсове са ориентирани към практиката. Всяка команда е съпроводена с теоретична част и с подходящо упражнение. Целта е да научите не само командите, а и начините за прилагането им. 

3D Studio Max Design е високо професионална програма в областта на интериорния, екстериорния дизайн и 3D анимацията, като често се използва и в рекламата. Ще използвате материали и осветление за визуализация на различните сцени и много други команди. 

Продължителност: 

При нас курсът по 3DS Max Design за начинаещи е с продължителност 45 учебни часа (15 работни дни по 3 учебни часа дневно). Работим в малки групи - трима, максимум четирима курсисти. 

Цени и отстъпки:

Курсът по 3D Studio Max за начинаещи е с цена 350 лева. Ползвате 10% отстъпка от цена 390 лева. Цените с отстъпка са без ДДС. 

 

  • Курсовете са ориентирани към всички, които имат интереси в областта на интериорния дизайн, архитектурата и рекламата.
  • В началното ниво са разяснени принципните особености на 3D Studio Мах като програма за моделиране на тримерни обекти. Разглеждат се настройки на работната среда, използване на панели и инструменти и се развиват умения за изграждане на професионален проект. 
  • В областта на моделирането се набляга на основните аспекти от работата по създаване на сложни тримерни обекти и необходимите за целта модификатори. В тази връзка се изучава създаване и използване на стандартни примитиви, двумерни форми и импортирани от други програми обекти, тяхното модифициране с помощта на командите за трансформация и стека на модификаторите. В процеса на обучение се овладяват специфични техники за полигонно моделиране. В рамките на предвидените часове, освен теоритичния материал, се изработват различни предмети от интериора и екстериора. Дават се основни познания за работа със светлини и материали.
  • Във втората част на обучението се набляга на визуализацията на сцените и тяхната реалистичност,  в рамките на възможностите на рендера NVDIA mental ray. Получените знания са необходима основа за продължаване на обучението в следващи етапи (например работа с други външни модули за рендериране). Курсистите се запознават с типовете материали, библиотеки, процедурни карти и прилагането им върху обекти от сцената. Подробно се разглеждат техните основни параметри и прилагането на различни техники при създаването им. Качественото осветление на сцената (стандартни, фотометрични светлини, системи за дневно осветление) е задължително за получаване на максимално реалистични изображения. Крайните резултати от Вашата работа се представят професионално с овладяването на камерите, прецизните настройки за процеса на рендериране и стройна организация на елементите от проекта.

3D Studio Max Design за напреднали:

  • Курсът по 3D Studio Max Design за напреднали е с продължителност 45 учебни часа. Цената на курса е 390 лева. Ползвате 10% отстъпка. Работим в малки групи. При записване избирате дни и часове за обучение. След завършване се издава сертификат на български и английски език.

 

Индивидуално обучение по 3D Studio Max Design:

  • Индивидуалното обучение по 3D Studio Max е с цена 18 лева за 1 учебен час. Необходими са обикновено 30 учебни часа.
Това е примерен график на курсовете.
Ако Ви трябва друга дата или час, обадете се в офиса, за да уточним. 

КУРС

ДАТА

ЧАС


3D Studio Max - І част - дневен курс

02.05.2017

03.05.2017

08.05.2017

15.05.2017


10.30

13.00

15.00

По договаряне


3D Studio Max - I част - вечерен курс

По договаряне

18.30


3D Studio Max -  Курс по график


Курс по график може да започне по всяко време, в което има свободен преподавателПо договаряне3D Studio Max -  II част

 

По договаряне


-

ЗА КОНТАКТ: 02/987 30 30, 0888 379 888, 0898 290 244 (от 8 до 20 ч.)
или на 0887 411 067 в извънработно време, вкл. в почивните дни.
Изпратете ни запитване от формата по-долу или да ни пишете на
slavkova@abv.bg. Ще Ви отговорим on-line или на оставен от Вас телефонен номер.